Od 16.03.2020 pracujeme v krizovom režime,ošetrujeme len akutne veci

Informácie